Akademie věd České republiky je významný popularizátor vědy v naší vlasti.
Nabízí nejen informace o novinkách ve vědě a technice pro žáky a učitele,
ale také organizuje kempy, kurzy a metodická setkání. Jednou z dalších aktivit
AV ČR jsou stáže pro nadané a talentované žáky, kteří se mohou zapojit
do bádání a experimentování. Jakub Macíček (3G) je příkladem, jak náš
gymnazista může participovat na projektech materiálového inženýrství
s nano-rozměry zkoumaného prostředí. Jakub je tak jediná osoba z GNJ
zcela seznámena s tím, co se skrývá pod vědeckou prací:

„Influence of Mo doping on the luminescence properties
and defect states in ZnO nanorods. Comparison
with ZnOMo thin films“
.

Více informací o projektu stáží najdete zde: https://www.otevrenaveda.cz/cs/staze-pro-studenty/

Děkujeme organizacím, které nezištně rozvíjejí dovednosti a kompetence
žáků, kteří s nadšením věnují vědě množství svého volného času.
Vážíme si jejich práce.

Patrik Kočí, zástupce ředitele