Vážení zákonní zástupci a oprávnění voliči do Školské rady
při Gymnáziu v Novém Jičíně, připomínáme, že již zítra, tedy
11. června 2021, se konají volby maximálně 2 zástupců žáků
a zákonných zástupců ve školské radě.

Více informací najdete zde: https://www.gnj.cz/skolska-rada/volby-do-skolske-rady/

Výsledky voleb budou oznámeny 11. června 2021 také na výše uvedeném linku.

Vedení školy