Před odchodem na letní prázdniny oslovila třída 1.A všechny žáky školy s tím, že by chtěla finanční obnos určený na květiny pro učitele poslat na Jižní Moravu. Samozřejmě to nebylo myšleno tak, že by žáci nechtěli vyučujícím poděkovat za výuku v tomto složitém školním roce, ale domnívali se, že peníze jsou na Jižní Moravě momentálně více potřeba.
A žáci školy tuto výzvu třídy 1.A vyslyšeli a během posledního dne ve škole vybrali částku 22.350,- Kč. S pomocí tohoto finančního příspěvku můžeme pomoci některým občanům postižených tornádem. Třída 1.A zvolila obec Hrušky, na jejíž transparentní účet pro finanční pomoc občanům byla odeslána celková vybraná částka (viz příloha).
Děkujeme, že nejste lhostejní k osudu jiných a přeji vám příjemné prožití prázdnin.
za třídu 1.A Svatava Danihelová, třídní učitelka