První den v novém školním roce bývá zahalen řadou tajemství. Pro novojičínské gymnázium je školní rok 2021 / 2022 mimořádný, protože je symbolem zastavení, vzpomínání a setkávání. Je to totiž 100 let, kdy se poprvé mohli žáci z Nového Jičína vzdělávat v místním Českém státním referenčním reálném gymnasiu. Takové jubileum si zaslouží připomenout slovem, obrazem, zvukem a především propojováním generací absolventů a přátel školy.

Prostřednictvím webu školy budeme aktuálně informovat o aktivitách, které budou oslavovat sté výročí ústavu. Pro přehlednost je také vytvořen speciální Google web (link) zaměřený pouze na oslavy sta let. Odkazy na web jsou dostupné z hlavního horního rolovacího fotobanneru na domovské stránce www.gnj.cz, ale také z loga oslav sta let na bočním banneru domovské strany školního webu.

Na co se vlastně můžeme společně těšit? Největší akcí bude bezesporu návrat k červnové oslavě studentského života s názvem Juniáles. Bývá spojen s veselím, průvodem městem a zábavným programem. Škola se otevře široké veřejnosti 20. listopadu 2021, aby se podělila o fotografie a videa z archivů, prezentovala příběhy absolventů, ale také v premiéře představila nový dokumentární film o škole. Během setkání proběhnou besedy a prezentace propojené s oslavou sta let. Chceme se vrátit ke kdysi tradičním aktivitám, které již ze studentského života vymizely. Především se jedná o slavnostní ukončení školního roku a taneční maraton. Nebudou chybět společenské akce v podobě plesů, večírků a setkávání s partnery školy. Pro širokou komunitu města Nový Jičín bude připravena oslava jara pro předškoláky, den dětí pro malé školáky a den otevřených dveří pro velké školáky. Výčet hlavních akcí v 10 měsících není konečný. Uvidíme, co budoucnost přinese.

Od poslední oslavy školy uplynulo 10 let, během kterých se škola různě měnila. Během školního roku 2021 / 2022 budou vydávány jednotlivé strany almanachu. V červnu pak spatří světlo světa tištěná verze a doplní tak tři porevoluční almanachy uložené v archivu školy. Stránky budou plnit příběhy absolventů, přání významných osobností a informace o proměnách školy v čase.

Budeme rádi, když se připojíte k oslavám. Ať už aktivní spoluprací, nebo budete návštěvníci chystaných akcí. Rádi se dozvíme o pamětnících, absolventech, příbězích ze studia a případných materiálních skvostech, které souvisejí s naší školou. Neváhejte se ozvat jakoukoliv formou, čekáme na vás. Také bychom rádi poděkovali za velmi milou vzpomínku absolventů v Novojičínském zpravodaji (září – link) a věříme, že se jmenování gratulanti setkají i osobně už 20. listopadu na Dni otevřených dveří GNJ pro širokou veřejnost.