Charakteristika oboru

Ve čtyřletém oboru vzdělání škola připravuje žáky na vysokoškolská studia všech směrů. Žáci se učí dvěma cizím jazykům z nabídky anglický, německý, francouzský, španělský a ruský jazyk. Od třetího ročníku si mohou vybírat ze široké nabídky volitelných předmětů. V průběhu vzdělávání mohou žáci rozvíjet svůj talent a nadání v mnoha oborech, účastnit se znalostních soutěží, ale také sportovních klání a uměleckých přehlídek. Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou.

Učební plán

Předmět 1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura 4 4 4 5
Anglický jazyk 4 4 5 5
Druhý cizí jazyk 3 3 3 3
Matematika 4 4 4 5
Fyzika 2,67 2,67 2,66
Chemie 2,67 2,66 2,67
Biologie 2,66 2,67 2,67
Zeměpis 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2
Základy společenských věd 1 1 2 2
Estetická výchova 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informatika a výpočetní technika 2 2
Volitelný předmět 1 2
Volitelný předmět 2 2
Volitelný předmět 3 2
Volitelný předmět 4 2
Volitelný předmět 5 2
Celkem hodin 34 34 34 32

Volitelné předměty

Žáci si mohou vybírat ze široké nabídky volitelných předmětů podle vlastního zájmu a volby maturitních předmětů.

Kód oboru vzdělání

79-41-K/41