Charakteristika oboru

V šestiletém oboru vzdělání škola připravuje žáky na vysokoškolská studia všech směrů. Žáci se v průběhu celého studia učí dvěma cizím jazykům a mohou si vybrat francouzštinu, angličtinu, němčinu, ruštinu nebo španělštinu. V posledních dvou letech studia tento obor nabízí širokou paletu volitelných předmětů. V průběhu vzdělávání mohou žáci rozvíjet svůj talent a nadání v mnoha oborech, účastnit se různých vědomostních soutěží, ale také sportovních klání a uměleckých přehlídek. Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou.

Učební plán

Předmět 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 4 4
Anglický jazyk 4 4 3 3 5 5
Druhý cizí jazyk 3 3 3 3 3 3
Matematika 4 4 4 4 4 4
Fyzika 2 2 3 2 3
Chemie 2 2 3 3 2
Biologie 2 2 2 3 3 2
Zeměpis 2 2 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2 2 2
Základy společenských věd 1 1 2 2 2 2
Estetická výchova 2 2 2 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2
Informatika a výpočetní technika 2 2 2 2
Volitelný předmět 1 2
Volitelný předmět 2 2
Volitelný předmět 3 2
Volitelný předmět 4 2
Celkem hodin 32 32 34 34 34 30

Volitelné předměty

Studenti si mohou vybírat ze široké nabídky volitelných předmětů podle vlastního zájmu a volby maturitních předmětů.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program (PDF)

Kód oboru vzdělání

79-41-K/61