Školní časopis Gymplátek


Významnou žákovskou organizací je redakce časopisu Gymplátek, která se věnuje nejen tvorbě časopisu, ale organizuje také řadu neformálních aktivit školy.

  • Gymplátek vychází elektronicky každý měsíc od října 2016. Dnes má časopis přes dvacet redaktorů a grafiků, na začátku jich bylo pouze osm, ale šikovných žáků stále přibývá a toho se snaží redakce využít.
  • Redakce časopisu se aktivně zapojuje do školního života, tím získává nové zkušenosti, informace a má přehled o tom, co se děje ve škole i mimo ni. Jde o mimoškolní aktivitu, která redaktorům umožňuje osobní rozvoj.
  • Redaktoři se setkávají nejen s žáky, se kterými by normálně do kontaktu nepřišli, ale i dalšími zajímavými lidmi, osobnostmi a ještě navíc mají možnost vyzkoušet naprosto jedinečné věci.
  • V roce 2017 se redakce zúčastnila soutěže Časopis roku a umístila se na 7. místě v České republice (3. místo v Moravskoslezském kraji).
  • Na podzim roku 2017 časopis oslavil první narozeniny a právě k této příležitosti uspořádal školní Halloweenský večírek, kterého se zúčastnilo přes 160 žáků.
  • V červnu 2018 uspořádala redakce úspěšnou charitativní akci „Snídej pro děti“, která přinesla dětem s poruchou autistického spektra téměř 15. tis. Kč.
  • Gymplátek si přečetlo už více než 12 tisíc lidí z České republiky. Vy si jej můžete přečíst právě zde, kde najdete jednotlivá čísla: >>>> https://newsstand.joomag.com/en?q=gympl%C3%A1tek <<<<