Fotogalerie

Několik úryvků ze školní kroniky

Školní rok 1921/22

Poslanec Jar. Špaček pak neméně radostnou zprávu referoval 26. dubna 1921 JUDr. Derkovi: „Dovoluji si Vám oznámiti, že mně dnes bylo v ministerstvu vyučování oznámeno, že zřízení českého gymnasia v Novém Jičíně od počátku příštího školního roku bylo na schůzi ministerské rady ve čtvrtek předešlého týdne definitivně usneseno. Bude jenom třeba získati místnosti…“

Školní rok 1922/23

K zkouškám do I. třídy před prázdninami se přihlásilo pouze 18 žáků. Hlavní příčinou malého počtu žactva byly nedávno založené měšťanské školy v Hodslavicích, Fulneku, Novém Jičíně, jež zachytily skoro všechno žactvo z obecných škol… Agitací o prázdninách se zdařilo zlepšit počet žáků I. třídy na 41.

Školní rok 1925/26

I v tomto školním roce nepominula krise s místnostmi, nýbrž se zvýšila… Umístěn byl tudíž ústav takto: 2 třídy ve stálých učebnách, 2 v ambulantních ve škole Jubilejní, 1 třída ve stálé učebně v německém křídle.

Místností u okr. soudu, v níž se žádná třída nemohla směstnati, použito za skladiště. Vyučovati se počalo 3. září.

Školní rok 1927/28

21. a 22. října se nevyučovalo, poněvadž se nastěhoval ústav do vlastní budovy. Obsadil prozatím jen I. a II. patro. V přízemí a v suterénu pracovali dělníci na konečných pracích. V té době ztrácely se různé věci v ústavě, až byl dopaden jako pomocník při krádeži koksu – hlídač noční firmy, provádějící stavbu ústavu.
Velmi zdlouhavě pracovali parketáři, takže zdrželi dokončení tělocvičny až do konce ledna 1928. Do té doby se učilo tělocviku pouze teoreticky nebo – za stálého počasí – venku za gymnasiem.

Provizorní schody byly strženy, ale překvapivší zima znemožnila dokončení hlavního schodiště. Za hrozného bláta šplhalo se po neschůdném a nebezpečném svahu sta žáků obou škol, protože serpentínová cesta, která měla býti postavena jako tvrdá silnice, byla firmou Dvořák–Kučera vybudována jako polní cesta, dešti rozmoklá a používati se nedala. Teprve studenti svépomocí si zbudovali primitivní schody.

Školní rok 1938/39

Poněvadž pro okupaci byl ústav v září 1938 likvidován, přeneseny byly sbírky částečně do Hranic, částečně do Frenštátu pod Radhoštěm. Později byly okupanty převezeny zpět do Nového Jičína. Žáci z velké části přestoupili na nově zřízené gymnasium ve Frenštátě pod Radhoštěm.