V souladu s § 79 odstavec 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro obory vzdělání gymnázium všeobecné čtyřleté, kód oboru 79-41-K/41 gymnázium všeobecné šestileté, kód oboru 79-41-K/61 následující nabídku zkoušek profilové části maturitní zkoušky:

1. Povinné ústní maturitní zkoušky

 • Cizí jazyk
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Informatika a výpočetní technika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova

Z povinných zkoušek si žák zvolí dvě zkoušky tak, aby konal aspoň jednu maturitní zkoušku z cizího jazyka, a to buď v rámci společné nebo profilové části maturitní zkoušky. Není možné zvolit si v profilové části stejné povinné zkoušky jako v části společné.

Forma povinné zkoušky: ústní zkouška před zkušební komisí, kombinovaná zkouška (obhajoba maturitní práce a ústní zkouška před zkušební komisí) z předmětu výtvarná výchova
Termíny povinných maturitních zkoušek: 20. – 24. 5. 2019

Témata ústních zkoušek (PDF)

2. Nepovinné ústní maturitní zkoušky

 • Cizí jazyk
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Informatika a výpočetní technika
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova

Z nabídky nepovinných zkoušek si žák volí nejvýše dvě nepovinné zkoušky.

Forma nepovinné zkoušky: ústní zkouška před zkušební komisí, kombinovaná zkouška (obhajoba maturitní práce a ústní zkouška před zkušební komisí) z předmětu výtvarná výchova
Termíny nepovinných maturitních zkoušek: 20. – 24. 5. 2019

Témata ústních zkoušek (PDF)