Témata třetí části pracovních listů společné části maturitní zkoušky:

 • Australia
 • Canada
 • New Zealand
 • The United Kingdom (political system, geography, history)
 • The United Kingdom (places of interest)
 • The United States (political system, geography, history)
 • The United States (places of interest)
 • Washington, DC
 • New York City
 • London
 • Prague
 • Nový Jičín (the town where I live) and its Surroundings
 • The Czech Republic (geography, economy, political system, places of interest)
 • Holidays and Festivals in the United Kingdom
 • Holidays and Festivals in the United States
 • Traditional British and American Cuisine
 • My Reading (British and American writers)
 • Ernest Hemingway
 • William Shakespeare
 • Sports and Games