Úspěchy posledních let

Jdou nám sporty

Vyznáme se i v humanitních předmětech

Olympiády a SOČ

Máme šikovné učitele