Cílem Občanského sdružení rodičů a přátel školy je podporovat veškeré školní akce, kterých se účastní žáci naší školy. Prostředky tohoto sdružení jsou čerpány výhradně ve prospěch žáků a jsou poskytovány na aktivity, které jako škola financovat nedokážeme nebo ani nemůžeme.

Jedná se převážně o:

  • dopravu žáků na různé soutěže či exkurze,
  • podporu zkrášlování učeben jednotlivými třídami,
  • ocenění nejlepších řešitelů školních soutěží.

Personální složení rady

Předsedkyně: Ing. Jana Čeganová
Místopředseda: Mgr. Zdeněk Man, email: zdenek.man@gnj.cz

Dobrovolný příspěvek

Jako každý rok si vás dovolujeme požádat o dobrovolný rodičovský dar ve výši 300 Kč na žáka.

Platbu můžete provést:

  • bankovní převodem na účet 86-6432360277/0100 s variabilním symbolem 3002018, do zprávy příjemci uveďte slovo „dar“, jméno a příjmení žáka, třídu
  • v hotovosti na pokladně školy
  • předání třídnímu učiteli oproti podpisu.

Online rozpočet

V online grafu vidíte výši žádostí o příspěvek dle kategorií v daném kalendářním roce.

Sponzoring

Pokud zvažujete podpořit aktivity svých dětí v naší škole formou sponzorského daru, nabízíme vám tyto možnosti prezentace:

  • umístíme název, popř. logo vaší firmy na webových stránkách školy,
  • budeme prezentovat jméno firmy na školních akcích pro veřejnost a dni otevřených dveří,
  • dostanete volné vstupenky na školní akce pro veřejnost pořádané OSRP (např. koncerty pěveckého sboru, maturitní ples atp.),
  • další formy prezentace podle dohody.

Kontaktujte místopředsedku občanského sdružení, Mgr. Zdeňka Mana, email: zdenek.man@gnj.cz

Žádost o příspěvek

Jako žáci školy máte možnost požádat o příspěvek na podporu školní akce vyplněním elektronického formuláře:

Žádost o finanční podporu školní akce