Cílem Ocenění je podpora veškerých aktivit, během kterých žáci prezentují novojičínské gymnázium. Prostředky na ocenění jsou čerpány výhradně ve prospěch žáků a jsou poskytovány na podporu, kterou jako škola financovat nedokážeme nebo ani nemůžeme.

Jedná se převážně o:

 • aktivní účast v soutěžích,
 • aktivity podporující programy pro žáky školy,
 • výjimečné činnosti zasluhující uznání

Návrh žáků na udělení ocenění podávají žáci a učitelé novojičínského gymnázia na základě online Google formuláře, který je zasílán prostřednictvím e-mailové schránky.

Hlasování o udělení ocenění je úkolem pedagogického sboru. Každý učitel rozdělí v dané kategorii 10 bodů mezi nominované žáky. Žák s největším počtem bodů získá ocenění.

Vyhlášená ocenění pro rok 2019/2020

 • Ocenění za přínos v oblasti přírodních a technických věd
  Ocenění ve výši 2000,- Kč uděluje žákovi Občanské sdružení rodičů a přátel školy, z. s. za realizaci
  aktivit v oblasti přírodních a technických věd (určeno pro žáky 1. – 3. ročníku čtyřletého
  gymnaziálního studia a 3. – 5. ročníku šestiletého gymnaziálního studia)
 • Ocenění za realizaci aktivit pro žáky gymnázia
  Ocenění ve výši 2000,- Kč uděluje žákovi Občanské sdružení rodičů a přátel školy, z. s. za realizaci
  aktivit pro žáky gymnázia (určeno pro žáky 1. – 3. ročníku čtyřletého gymnaziálního studia
  a 3. – 5. ročníku šestiletého gymnaziálního studia)
 • Ocenění za přínos v oblasti humanitních věd a jazyků
  Ocenění ve výši 2000,- Kč uděluje Občanské sdružení rodičů a přátel školy, z. s. za úspěchy žáka
  v oblasti humanitních věd, českého jazyka a cizích jazyků  (určeno pro žáky 1. – 3. ročníku
  čtyřletého gymnaziálního studia a 3. – 5. ročníku šestiletého gymnaziálního studia)
 • Ocenění za přínos v oblasti sportu
  Ocenění ve výši 2000,- Kč uděluje Občanské sdružení rodičů a přátel školy, z. s. za úspěchy žáka ve sportovních soutěžích a aktivitách
  (určeno pro žáky 1. – 3. ročníku čtyřletého gymnaziálního studia a 3. – 5. ročníku
  šestiletého gymnaziálního studia)
 • Ocenění za úspěšnou reprezentaci školy
  Ocenění ve výši 2000,- Kč uděluje Občanské sdružení rodičů a přátel školy, z. s. za úspěchy žáka nižšího gymnázia v soutěžích a aktivitách
  (určeno pro žáky 1. – 2. ročníku šestiletého gymnaziálního studia)