Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace, se sídlem Palackého 1329/50, 741 01 Nový Jičín, IČ: 00 601 675 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 • Osobní údaje Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Gymnázia, Nový Jičín, příspěvkové organizace informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Gymnáziem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Gymnáziem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Gymnáziem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Gymnáziem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Gymnáziu, Nový Jičín, příspěvkové organizaci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Gymnáziu, Nový Jičín, příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro Gymnázium, Nový Jičín, příspěvkovou organizaci
  provádí společnost I3 Consultants s.r.o., IČO: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha.
  Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je Ing. Igor Prosecký,
  e-mail: poverenec.oou@i3c.cz, telefon: 543 214 714