Ve školním roce 2015/2016 nebude obor pedagogické lyceum otevřen.

Kód oboru vzdělání:
78-42-M/003

Charakteristika oboru:
Žáci 4-letého oboru pedagogického lycea si od druhého ročníku volí jednu specializaci z této nabídky: tělesná výchova, humanitní studia nebo živé jazyky.
Během studia absolvují dvakrát pedagogickou praxi, povinné kurzy dle specializace a připravují programy pro žáky MŠ a ZŠ. Absolventi tohoto oboru jsou připraveni k dalšímu studiu na VŠ zaměřenému především na humanitní a pedagogické studijní programy. Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou.

Volitelné předměty:
Ve čtvrtém ročníku si žáci podle vlastního zájmu a volby maturitních předmětů vybírají volitelné předměty s dotací šest hodin týdně.