V současné době je prevence sociálně-patologických jevů v gesci školních preventistů Mgr. Ivany Chuchmové a Mgr. Petra Horáka. Spojení na jednotlivé zaměstnance naleznete v sekci O škole – Zaměstnanci.

Plán preventivních aktivit pro školní rok 2019/2020

1. ročník

 • Pasování – třídy 2.A, 2.B a 2.G pro třídy 1.A, 1.B a 1.G – září 2019
 • Adaptační kurzy – třídy 1.A, 1.B a 1.G – 3. – 6. 9. 2019
 • Setkání vedení školy s rodiči žáků 1.A, 1.B a 1.G – 5. 9. 2019 16:00
 • Evaluace školy: klima třídy 1.A, 1.B, 3.G a 1.G – říjen 2019
 • Drogová problematika – Policie ČR – 1.A, 1.B – listopad 2019
 • Komunikace a řešení konfliktů – PhDr. Pavel Letý (PPP Nový Jičín) – 1.G – říjen 2019
 • Jak spolupracovat s druhými – PhDr. Pavel Letý (PPP Nový Jičín) – 1.A, 1.B, 3.G – listopad 2019
 • Prevence formou tvůrčího psaní – Mgr. Ivana Chuchmová – 1.G, 1.A, 1.B, 3.G – říjen a listopad 2019
 • Interaktivní výšlap na Javorník – 1.G, 1.A, 1.B – duben 2020
 • Dvoudenní preventivní program mimo školu – 1.G, 1.A, 1.B – květen 2020

2. ročník

 • Pasování – třídy 2.A, 2.B a 2.G pro třídy 1.A, 1.B a 1.G – září 2019
 • Trestní odpovědnost mládeže – Policie ČR – 2.G – leden 2020
 • Evaluace školy: klima třídy 2.A, 2.B, 4.G a 2.G – prosinec 2019
 • Předsudky a tolerance – PhDr. Pavel Letý (PPP Nový Jičín) – 2.G – říjen 2019
 • Jak dosáhnout štěstí – PhDr. Pavel Letý (PPP Nový Jičín) – 2.A, 2.B, 4.G – únor 2020

3. ročník

 • Evaluace školy: klima třídy 3.A, 3.B, 5.G – leden 2020
 • Rozhodování a řešení problémů – PhDr. Pavel Letý (PPP Nový Jičín) – 3.A, 3.B, 5.G – březen 2020

Průběžně besedy a prožitkové programy dle nabídky odborníků.

Projekty

Gymnázium v Novém Jičíně se ve školním roce 2019 / 2020 zapojilo
do dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových 
projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019 / 2020„.

Program je vyhlašován Moravskoslezským krajem.

Náklady na realizaci projektu „Preventivní aktivity pro žáky 
1. ročníku Gymnázia Nový Jičín“ tak budou zčásti hrazeny
z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Této podpory se dostane
následujícím preventivním aktivitám:

 • adaptační kurzy prvních ročníků
 • prevence formou tvůrčího psaní
 • interaktivní výšlap na Javorník
 • dvoudenní preventivní program mimo školu

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje umožňuje snižovat
náklady na realizaci těchto akcí. Děkujeme.

Projekt „NNTB – NENECH TO BÝT“

Nenechte si ubližovat ,můžete zde anonymně nahlásit svůj problém o případném ubližování, šikaně, či jiné obtíže s tím spojené!
Naše škola se zapojila do neziskového projektu NNTB (Nenech to být) podporovaného Linkou Bezpečí, systémem pedagogicko-psychologických poraden a především MŠMT.
“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vám přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku.
Slouží k anonymnímu informování zástupců školy o šikaně či jiných problémech v dětském kolektivu. Nejen díky tomu efektivně pomáhá v boji proti případnému výskytu těchto nepříjemností a jejich potlačení.

Proč NNTB zavádíme a doporučujeme ho našim studentům a rodičům v případnćh obtížích využít?

Nepřinášíme tím jediné potřebné řešení, ale možnost, jak:

 • Předejít rozsáhlejším problémům v kolektivu.
 • Pomoci utiskovaným studentům (případně učitelům).
 • Dát možnost promluvit mlčící většině.
 • Nabídnout alternativu zapojení pro aktivní rodiče.
 • Omezit pravděpodobnost výskytu problémů plynoucích z šikany na škole.
 • Zlepšít atmosféru bez strachu.
 • Ukázat, že Vám není šikana lhostejná, kde je problém a jak ho řešíme

Jak s problémem pracujeme?

Trend šikany se v posledních letech rozmáhá stále víc. I když proti němu bojuje mnoho preventivních programů, neexistoval dosud žádný způsob jejího rychlého odhalení. Právě na tom obvykle celá snaha ztroskotá. První zásadní výhodou našeho systému je ale fakt, že je zcela anonymní. Dáváme tak možnost o problému informovat i dětem, které by se v reálném světě bály cokoliv udělat. Nic jim nehrozí, a nejen proti šikaně tak bojují stylem, který je pro ně naprosto přípustný. Zároveň po nich nechceme určení “agresora”, tudíž nejde ani o žalování. Druhá výhoda přijde v momentě nahlášení. Informace není podána pouze třídnímu učiteli, který se obvykle snaží problém neúspěšně řešit na vlastní pěst, ale školou vybrané proškolené osobě, která ví, jak postupovat. Tím překonáváme zásadní dva faktory, které až do teď odhalování podobných problémů bránily.

Pro nahlášení klikněte zde:  www.nntb.cz

Dokumenty ke stažení

Informační leták pro rodiče na téma šikanování (PDF)
Informační leták pro rodiče na téma návkykové látky (PDF)

Metodický pokyn k řešení šikanování ve školách (PDF)

Příloha 1 – Varovné signály šikanování (PDF)
Příloha 2 – Stadia šikanování (PDF)
Příloha 3 – Informace pro rodiče (PDF)
Příloha 4 – Doporučení pro školní řád (PDF)
Příloha 5 – Literatura, webovky, kontakty (PDF)

Doporučení Policie ČR pro zaměstnance veřejných institucí při ozbrojeném útoku (PDF)
Krizový plán prevence rizikového chování (PDF)
Mapa pomoci vytvořená společností www.scio.cz (PDF)