V současné době připravujeme kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Zatím se můžete podívat na vyhlášení přijímacího řízení včetně kritérií z loňského školního roku. Děkujeme za pochpení.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

V souladu s § 60 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání na Gymnáziu, Nový Jičín, příspěvkové organizaci pro školní rok 2019/2020 pro všechny uvedené obory vzdělání.

Obory vzdělání pro školní rok 2019/2020

Obor Počet přijímaných Forma studia
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) 60 žáků denní
79-41-K/61 Gymnázium (šestileté) 30 žáků denní

Uchazeči musí podat přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2019. Podání je možné osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 07:00 do 14:00 nebo prostřednictvím pošty. Lhůta pro podání přihlášek se řídí ustanovením podle § 40 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V žádném z oborů nepožadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Uchazeči z deváté třídy základní školy, kteří se hlásí do oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium), a uchazeči ze sedmé třídy základní školy, kteří se hlásí do oboru 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium), konají jednotnou přijímací zkoušku formou didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (dle pořadí na přihlášce):

1. termín

  • 12. dubna 2019 – pro uchazeče z deváté třídy základní školy,
  • 16. dubna 2019 – pro uchazeče ze sedmé třídy základní školy,
  • 13. května 2019 – náhradní termín pro všechny uchazeče.

2. termín

  • 15. dubna 2019 – pro uchazeče z deváté třídy základní školy,
  • 17. dubna 2019 – pro uchazeče ze sedmé třídy základní školy,
  • 14. května 2019 – náhradní termín pro všechny uchazeče.

Nedílnou součástí tohoto vyhlášení jsou kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku všech uvedených oborů vzdělání.

V Novém Jičíně 31. ledna 2019

Mgr. Zbyněk Kubičík v. r.
(ředitel školy)

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria pro přijetí (PDF)

Formulář přihlášky

Formulář přihlášky ke studiu (PDF)

Formulář je v editovatelném formátu pdf a můžete je buď předvyplnit na počítači nebo po vytištění ručně. Doporučujeme vytisknout obě strany přihlášky na jeden list papíru. Formulář může být vytištěn černobíle.