Partnerské školy v zahraničí

Gymnázium dlouhodobě organizuje výměnné zahraniční programy se středními školami
v partnerských městech Nového Jičína.

 • Aktivně spolupracujeme s německými gymnázii Friedrich Schiller a Mörike v Ludwigsburgu,
  spolupráce je zaměřena na oblast přírodních věd.
 • Jazykové dovednosti a sdílení francouzských kulturních zvyklostí rozvíjíme během spolupráce
  s technickým lyceem Pierre Mendes v Epinalu.
 • Více informací o akcích naleznete na externích webových stránkách: Mezinárodní projekty.

Partnerské vysoké školy a vědecké instituce

Cílem našeho vzdělávání je také propojení středoškolské výuky s praxí, vytváříme programy
dlouhodobé spolupráce s fakultami a katedrami vysokých škol, které mohou znalostně a dovednostně
obohatit naše žáky.

 • Přednášky, laboratorní aktivity a identifikaci nadání v oblasti fyziky realizujeme
  s Katedrou fyziky Ostravské univerzity v Ostravě.
 • Přednášky a laboratorní aktivity v oblasti fyziky realizujeme
  Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB – TUO v Ostravě.
 • Přednášky a laboratorní aktivity v oblasti chemie realizujeme
  Technologickou fakultou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 • Přednášky a praktické exkurze v oblasti biologie a chemie realizujeme
  s Laboratořemi Agel v Novém Jičíně.
 • Přednášky a výzkum v oblasti EyeTrackingu a zeměpisu realizujeme
  s Katedrou geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Podporu nadání a talentu žáků s nabídkou programů a vzdělávání koordinujeme
  s Centrem pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech v Ostravě.
 • Rozvoj jazykových dovedností v německém jazyce propojujeme
  s Goethe-Institutem v Praze.

Partnerské organizace, pilotní projekty

 • Ve spolupráci s organizací AFS Mezikulturní programy o.p.s. umožňujeme zahraničním žákům roční studijní pobyty na naší škole. V letošním školním roce u nás studují děvčata z Thajska a Japonska.
 • Za pomoci studentské organizace AIESEC zveme do školy stážisty ze zahraničních vysokých škol, kteří v rámci projektu Edison představují svou kulturu a zemi našim žákům.
 • Stali jsme se součástí řady pilotních projektů, které si kladly za cíl vyzkoušet moderní
  technologie ve výuce a tím inspirovat další uživatele. Z nejvýznamnějších aktivit zmiňujeme
  propojení s SlidesLive s.r.o., Pasco ČR a AV Media, a.s. či Google EDU Group.

Spolupráce se základními školami

Informace o aktivitách naleznete na externích webových stránkách: Spolupráce se základními školami