Zpráva volební komise pro volby do školské rady

Ředitelem Gymnázia a SOŠ, Nový Jičín, p. o. jmenovaná volební komise ve složení Ing. Michal Hlosta, Mgr. Karel Dostál, Mgr. Liběna Šilarová pro volby do školské rady předkládá následující zprávu o opakovaných volbách členů za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků školy ze dne 15. 6. 2017.

Počty oprávněných voličů ke dni 15. 6. 2017

počet oprávněných voličů – zletilých žáků školy – 86
počet oprávněných voličů – zákonných zástupců nezletilých žáků školy – 467
počet oprávněných voličů – celkem – 553
kvórum 10% oprávněných osob 0,1×553=55,3 – 55

Bilance volebních lístků

vydáno volebních lístků – zletilým žákům školy – 7
vydáno volebních lístků – zákonným zástupcům nezletilých žáků školy – 1
odevzdáno platných volebních lístků – 8

Bilance preferenčních hlasů

Z důvodů velmi nízké účasti a nedosažení kvóra nebyly preferenční hlasy počítány.

Závěr

Volební komise konstatuje, že nebylo dosaženo kvóra a opakované volby členů školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků školy nejsou platné.
Z výše uvedeného plyne dle čl. 3 odst. 5 volebního řádu povinnost a právo ředitele školy jmenovat dva zbývající členy školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků školy.

V Novém Jičíně 16. června 2017

Oznámení o volbách do školské rady

Volební komise jmenovaná ředitelem školy dne 19.04.2017 k přípravě a provedení voleb členů školské rady svolává, v souladu s ustanoveními článku 3 volebního řádu z důvodu nízké účasti oprávněných osob, oprávněné osoby k opakovaným volbám členů školské rady.
Opakované volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky se uskuteční ve čtvrtek dne 15.6.2017 od 15:00 do 17:00 ve vestibulu školy.
Zletilí žáci školy mohou využít i termín dne 15.6.2017 od 10.35 do 10.55 v aule školy.
V Novém Jičíně dne, 29. května 2017

Zpráva volební komise z voleb do školské rady za pedagogické pracovníky

Ředitelem Gymnázia a SOŠ, Nový Jičín, p. o. jmenovaná volební komise ve složení Ing. Michal Hlosta, Mgr. Karel Dostál a Mgr. Liběna Šilarová pro volby do školské rady předkládá následující zprávu o volbách zástupců za pedagogické pracovníky ze dne 26. 5. 2017.

Počty oprávněných voličů ke dni 26. 5. 2017

počet oprávněných voličů – učitelů školy – 35
kvórum 50% oprávněných osob (0,5×35=17,5) – 18

Bilance volebních lístků

vydáno volebních lístků oprávněným voličům – 29
odevzdáno platných volebních lístků – 29

Bilance preferenčních hlasů

hlasů pro kandidáta Mgr. Radovan Jansa – 17
hlasů pro kandidáta Mgr. Tomáš Sedoník – 17
hlasů pro kandidáta Mgr. Kateřina Riedlová – 13

Závěr

Volební komise konstatuje, že bylo dosaženo kvóra a volby zástupců za pedagogické pracovníky jsou platné.
Volební komise konstatuje, že dle pořadí odevzdaných preferenčních hlasů jsou do školské rady za učitele zvoleni Mgr. Radovan Jansa a Mgr. Tomáš Sedoník
V Novém Jičíně 29. května 2017

Zpráva volební komise z voleb do školské rady za žáky

Ředitelem Gymnázia a SOŠ, Nový Jičín, p. o. jmenovaná volební komise ve složení Ing. Michal Hlosta, Mgr. Karel Dostál a Mgr. Liběna Šilarová pro volby do školské rady předkládá následující zprávu o volbách členů za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků školy ze dne 25. 5. 2017.

Počty oprávněných voličů ke dni 25. 5. 2017

počet oprávněných voličů – zletilých žáků školy – 80
počet oprávněných voličů – zákonných zástupců nezletilých žáků školy – 479
počet oprávněných voličů – celkem – 559
kvórum 10% oprávněných osob (0,1×559=55,9) – 56

Bilance volebních lístků

vydáno volebních lístků – zletilým žákům školy – 27
vydáno volebních lístků – zákonným zástupcům nezletilých žáků školy – 5
odevzdáno platných volebních lístků – 32

Bilance preferenčních hlasů

z důvodů nedosažení kvóra nebyly preferenční hlasy počítány

Závěr

Volební komise konstatuje, že nebylo dosaženo kvóra a volby členů za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků školy nejsou platné.
Z bodu 1) závěru plyne dle čl. 3 odst. 4 volebního řádu povinnost uspořádat opakovanou volbu členů školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků školy z důvodu nízké účasti oprávněných osob nejdříve po 15 a nejpozději do 30 dní od data 25. května 2017.
Volební komise se shodla na termínu opakované volby na čtvrtek 15. června 2017.
V Novém Jičíně 29. května 2017

Zveřejnění kandidátů do školské rady

Volební komise jmenovaná ředitelem školy dne 19. dubna 2017 k přípravě a provedení voleb členů školské rady zveřejňuje v souladu s ustanoveními článku 3 volebního řádu seznam kandidátů do školské rady, kteří ve lhůtě stanovené pro podávání přihlášek zájemců o práci ve školské radě tento svůj zájem ohlásili:

Seznam kandidátů do školské rady za pedagogické pracovníky (kliknutím na jméno zobrazíte podrobnosti)

Seznam kandidátů do školské rady za žáky

    Kandidáti do školské rady za zletilé žáky nejsou přihlášeni žádní

V Novém Jičíně dne 10. května 2017

Členové volební komise:
Ing. Michal Hlosta v. r.
Mgr. Karel Dostál v. r.
Mgr. Liběna Šilarová v. r.

Oznámení o konání voleb do školské rady

Volební komise jmenovaná ředitelem školy dne 19. 4. 2017 k přípravě a provedení voleb členů školské rady svolává, v souladu s ustanoveními článku 3 volebního řádu, oprávněné osoby k volbám členů školské rady.

Volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky se uskuteční ve čtvrtek dne  25. 5. 2017 od 15:00 do 17:00 ve vestibulu školy.

Zletilí žáci školy mohou využít i termín dne 25. 5. 2017 od 10:35 do 10:55 v aule školy.

Oprávněné osoby, kterými jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, mohou podávat písemné návrhy kandidátů na členství ve školské radě k rukám volební komise do úterý 9. 5. 2017 12:00 hodin:  

  • osobně na sekretariátu školy,
  • e-mailem na adresu volby@gnj.cz.

Volby členů školské rady za pedagogické pracovníky se uskuteční dne 26. 5. 2017 od 10:35 do 10:55 v aule školy.

Oprávněné osoby, kterými jsou pedagogičtí pracovníci školy, mohou podávat písemné návrhy kandidátů na členství ve školské radě po předchozím projednání v oborových sekcích k rukám volební komise prostřednictvím vedoucího na e-mail volby@gnj.cz do úterý 9. 5. 2017 12:00 hodin.

                                

V Novém Jičíně dne, 24. 4. 2017

 

Členové volební komise:

Ing. Michal Hlosta v. r.

Mgr. Karel Dostál v. r.

Mgr. Liběna Šilarová v. r.