Volitelné předměty ve školním roce 2020/2021

Do třetího ročníku (resp. do pátého ročníku šestiletého gymnázia) si žáci vybírají jeden dvouhodinový povinně volitelný předmět.

Nabídka pro současné druhé ročníky (2.A, 2.B, 4.G)

Do čtvrtého ročníku (resp. do šestého ročníku šestiletého gymnázia) si žáci vybírají tři různé dvouhodinové povinně volitelné předměty.

Nabídka pro současné třetí ročníky (3.A, 3.B, 5.G)