Dodávka 17 stanic pro virtuální realitu včetně softwaru II

zahájení 9. 3. 2020 – podávání nabídek 8. 4. 2020 (13:00) – ukončeno ???

Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje zadávací řízení na dodávku 17 stanic pro virtuální realitu včetně softwaru a souvisejících služeb pro žáky Gymnázia v Novém Jičíně. Oznámení a zadávací dokumentace pro zájemce jsou k dispozici v Národním elektronickém nástroji NEN po tímto odkazem. Žádáme všechny zájemce, kteří se zadávacího řízení zúčastní, aby průběžně sledovali informace v NEN, kde budou zveřejněna případná vysvětlení zadávací dokumentace. Veškerá komunikace probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím nástroje NEN.

Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky – ???

Smlouva je uvedena v registru smluv – ???

Dodávka 17 stanic pro virtuální realitu včetně softwaru

zahájení 27. 1. 2020 – otevírání obálek 28. 2. 2020 – ZRUŠENO 21. 2. 2020

Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na dodávku 17 stanic pro virtuální realitu včetně softwaru a souvisejících služeb pro žáky Gymnázia v Novém Jičíně. Oznámení a zadávací dokumentace pro zájemce jsou k dispozici pod níže uvedenými odkazy. Žádáme všechny zájemce, kteří se výběrového řízení zúčastní, aby průběžně sledovali tuto stránku, kde budou zveřejněny případné změny v zadávací dokumentaci. Přílohy a jakékoliv související informace budou odeslány zájemcům po kontaktování administrátora na emailu patrik.koci@gnj.cz nebo domluvě na tel. č. 775 685 606.

Oznámení o zahájení výběrového řízení – aktualizace dne 27. 1. 2020
Zadávací dokumentace ke stažení – aktualizace dne 27. 1. 2020
Dodatečné informace – aktualizace dne 27. 1. 2020

Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nějvýhodnější nabídky – ZRUŠENO 21. 2. 2020 ze strany zadavatele po právní analýze ZD

Smlouva je uvedena v registru smluv – ZRUŠENO 21. 2. 2020 ze strany zadavatele po právní analýze ZD

Dodávka 20 tabletů pro žáky Gymnázia v Novém Jičíně

zahájení 26. 7. 2019 – otevírání obálek 9. 8. 2019 – ukončeno (po podání námitek) 27. 8. 2019

Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na dodávku 20 tabletů pro žáky Gymnázia v Novém Jičíně. Oznámení a zadávací dokumentace pro zájemce jsou k dispozici pod níže uvedenými odkazy. Žádáme všechny zájemce, kteří se výběrového řízení zúčastní, aby průběžně sledovali tuto stránku, kde budou zveřejněny případné změny v zadávací dokumentaci. Přílohy budou odeslány zájemcům po kontaktování administrátora na emailu patrik.koci@gnj.cz nebo domluvě na tel. č. 775 685 606.

Oznámení o zahájení výběrového řízení
Zadávací dokumentace ke stažení
Dodatečné informace

Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nějvýhodnější nabídky

Smlouva je uvedena v registru smluv

Oprava vstupního schodiště

zahájení 6. 6. 2019 – ukončeno 19. 6. 2019

Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na opravu vstupního schodiště. Veškeré podklady pro zájemce jsou k dispozici pod níže uvedenými odkazy. Žádáme všechny zájemce, kteří se výběrového řízení zúčastní, aby průběžně sledovali tuto stránku, kde budou zveřejněny případné změny v zadávací dokumentaci a položkovém rozpočtu.

Výzva k podání nabídek (.doc)

Příloha 1 ZD – Krycí list nabídky (.doc)

Příloha 2 ZD – Čestné prohlášení (.doc)

Příloha 3 ZD – Položkový rozpočet (.xlsx)

Příloha 4 ZD – Návrh smlouvy o dílo (.doc)

Projektová dokumentace (.zip)

Mgr. Zbyněk Kubičík, ředitel školy

Dodávka a instalace šatních skříní

zahájeno 22. 5. 2017 – ukončeno 5. 6. 2017

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na dodávku a instalaci šatních skříní. Veškeré podklady pro zájemce jsou k dispozici pod níže uvedenými odkazy. Žádáme všechny zájemce, kteří se výběrového řízení zúčastní, aby průběžně sledovali tuto stránku, kde budou zveřejněny případné změny v zadávací dokumentaci a položkovém rozpočtu.

Výzva k podání nabídek (.docx)

Příloha 1 – Návrh kupní smlouvy (.docx)

Příloha 2 – Krycí list nabídky (.doc)

Příloha 3 – Čestné prohlášení o způsobilosti (.doc)

Příloha 4 – Specifikace předmětu plnění (.docx)

Příloha 5 – Položkový rozpočet (.xlsx)

Mgr. Zbyněk Kubičík, ředitel školy

Výměna otopných těles

zahájeno 1. 6. 2016 – ukončeno 9. 6. 2016

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na výměnu otopných těles. Veškeré podklady pro zájemce jsou k dispozici pod níže uvedenými odkazy. Žádáme všechny zájemce, kteří se výběrového řízení zúčastní, aby průběžně sledovali tuto stránku, kde budou zveřejněny případné změny v zadávací dokumentaci a položkovém rozpočtu.

Zadávací dokumentace (.doc)

Příloha 1 ZD – Krycí list nabídky (.doc)

Příloha 2 ZD – Čestné prohlášení (.doc)

Příloha 3 ZD – Návrh smlouvy o dílo (.doc)

Příloha 4 ZD – Položkový rozpočet (.xlsx)

Mgr. Zbyněk Kubičík, ředitel školy

Rekonstrukce kotelny

zahájeno 17. 5. 2016 – ukončeno 9. 6. 2016

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na rekonstrukci kotelny. Veškeré podklady pro zájemce jsou k dispozici u níže vyvěšené výzvy.
Dne 25. května 2016 ve 13:30 byl původní položkový rozpočet nahrazen aktualizovaným položkovým rozpočtem. V původním rozpočtu chyběl plynový zásobníkový ohřívač, a proto byl dokument opraven a nahrazen aktualizovaným položkovým rozpočtem, který navíc obsahuje položku s pořadovým číslem 15 a číslem položky 725515102.
Vzhledem k výše uvedenému se prodlužuje doba pro podání nabídek do čtvrtka 9. 6. 2016 do 09:00 oproti původnímu termínu 2. 6. 2016 do 14:00.
Mgr. Zbyněk Kubičík, ředitel školy

Rekonstrukce kotelny

zahájeno 17. 5. 2016 – ukončeno 9. 6. 2016

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na rekonstrukci kotelny. Veškeré podklady pro zájemce jsou k dispozici pod níže uvedenými odkazy.

Projektová dokumentace (.zip)

Zadávací dokumentace (.docx)

Příloha 1 ZD – Krycí list nabídky (.docx)

Příloha 2 ZD – Čestné prohlášení (.docx)

Příloha 3 ZD – Návrh smlouvy o dílo (.docx)

Příloha 4 ZD – Souhrnný položkový rozpočet (aktualizovaný) (.xlsx)

Mgr. Zbyněk Kubičík
ředitel školy

15. 2. 2016 – ukončeno

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje nabídkové řízení na pronájem bytové jednotky v domě pod budovou školy. Veškeré podklady pro zájemce jsou k dispozici v písemné podobě na sekretariátu školy nebo elektronicky pod níže uvedeným odkazem.

Nabídkové řízení na pronájem bytové jednotky

Mgr. Zbyněk Kubičík
ředitel školy

2. 6. 2015 – ukončeno

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na opravu vnitřních rozvodů vody a sociálních zařízení. Veškeré podklady pro zájemce jsou k dispozici pod níže uvedenými odkazy.

Zadávací dokumentace (.doc)

Příloha 1 – Krycí list nabídky (.doc)

Příloha 2 – Čestné prohlášení (.doc)

Příloha 3 – Položkové rozpočty (.zip)

Příloha 4 – Návrh smlouvy o dílo (.doc)

Mgr. Zbyněk Kubičík
ředitel školy

15. 5. 2015 – ukončeno

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na opravu vnitřních rozvodů vody a sociálních zařízení. Veškeré podklady pro zájemce jsou k dispozici v písemné podobě na sekretariátu školy.

Zbyněk Kubičík
ředitel školy

5. 1. 2015 – zrušeno

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na pozici kvalifikovaného středoškolského pedagoga s aprobací anglický jazyk – ruský jazyk. Podrobné informace o této pozici jsou k dispozici na sekretariátu školy.

Zbyněk Kubičík
ředitel školy

19. 5. 2014 – ukončeno

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na výměnu rozvodů vody části objektu školy. Veškeré podklady pro zájemce jsou k dispozici v písemné podobě na sekretariátu školy.

Zbyněk Kubičík
ředitel školy

22. 5. 2013 – ukončeno

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na výměnu oken v části objektu školy – II. část. Veškeré podklady pro zájemce jsou k dispozici v písemné podobě na sekretariátu školy.

Zbyněk Kubičík
ředitel školy