Název Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace
Sídlo Palackého 1329/50, 741 01 Nový Jičín
Identifikační údaje IZO: 102 244 928, IČO: 00 601 675, RED IZO: 600016820, Školní jídelna – IZO: 103 144 676
Číslo účtu 3332801/0100
Zřizovatel školy Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 28. října 117, 702 18, Ostrava 2Logo Moravskoslezského kraje
Ředitel školy Mgr. Zbyněk Kubičík
Zástupce ředitele Mgr. Zdeněk Man
Zástupce ředitele RNDr. Patrik Kočí, BBA, MSc.

Více informací naleznete v Kontaktech

Obory studia

Aktuální kapacita školy

Studijní obor Počet tříd Počet žáků Žáků na třídu
gymnázium čtyřleté 8 240 30
gymnázium šestileté 6 180 30
celkem 14 420 30

O škole

Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace je střední škola, která poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitou. Zaměřuje se především na přípravu vysokoškolských studentů, ale její vnitřní diferencovanost umožňuje i přípravu na nástup do zaměstnání. Vyučujeme předměty teoretické, výchovné i praktické.

Škola se snaží připravit žáky na nové společenské podmínky, chce vychovat především žáky adaptabilní, kteří přijmou za svou myšlenku celoživotního vzdělávání. Žáky proto vedeme k osobní zodpovědnosti nejen při studiu, ale hlavně při volbě dalšího studia a zaměstnání.