Školní časopis Gymplátek


Významnou žákovskou organizací je redakce časopisu Gymplátek, která se věnuje nejen tvorbě časopisu, ale organizuje také řadu neformálních aktivit školy.

 • Gymplátek vychází elektronicky každý měsíc od října 2016. Dnes má časopis přes dvacet redaktorů a grafiků, na začátku jich bylo pouze osm, ale šikovných žáků stále přibývá a toho se snaží redakce využít.
 • Redakce časopisu se aktivně zapojuje do školního života, tím získává nové zkušenosti, informace a má přehled o tom, co se děje ve škole i mimo ni. Jde o mimoškolní aktivitu, která redaktorům umožňuje osobní rozvoj.
 • Redaktoři se setkávají nejen s žáky, se kterými by normálně do kontaktu nepřišli, ale i dalšími zajímavými lidmi, osobnostmi a ještě navíc mají možnost vyzkoušet naprosto jedinečné věci.
 • V roce 2017 se redakce zúčastnila soutěže Časopis roku a umístila se na 7. místě v České republice (3. místo v Moravskoslezském kraji).
 • Na podzim roku 2017 časopis oslavil první narozeniny a právě k této příležitosti uspořádal školní Halloweenský večírek, kterého se zúčastnilo přes 160 žáků.
 • V červnu 2018 uspořádala redakce úspěšnou charitativní akci „Snídej pro děti“, která přinesla dětem s poruchou autistického spektra téměř 15. tis. Kč.
 • Gymplátek si přečetlo už více než 12 tisíc lidí z České republiky. Vy si jej můžete přečíst právě zde, kde najdete jednotlivá čísla: >>>> https://newsstand.joomag.com/en?q=gympl%C3%A1tek <<<<


Studentský parlament


Organizace, která zastupuje žáky při jednáních s vedením školy a zároveň organizuje neformální aktivity pro žáky, nese již několik let tradiční název Studentský parlament.

 • Novodobá historie Studentského parlamentu na GNJ se začala psát od roku 2011, kdy Tomáš Jandora aktivně diskutoval s vedením školy o přáních a požadavcích žáků, dokonce byl zvolen i členem Školské rady (zatím jako jediný předseda Studentského parlamentu). Dnes se aktivity parlamentu zabývají především neformálními akcemi pro žáky, i když parlament stále plní roli prostředníka mezi žáky a vedením školy.
 • Studentský parlament aktivizuje neformální školní život GNJ, organizuje gymnaziální turnaj Gympl Cup, noci deskových her, zapojuje se do významných celosvětových dní (Suit up Day), motivuje žáky k oslavám českých svátků či národních milníků (Den vzniku samostatného československého státu, Den boje za svobodu a demokracii).
 • Parlament je velmi aktivní při organizování odborných přednášek pro žáky na různá témata – ekonomie, medicína, technologie, hypnóza, fake news.
 • Organizace je tvořena vždy dvěma zástupci z každé třídy, aby alespoň jeden byl přítomný na schůzkách a přenášel informace do třídních kolektivů. Schůze jsou měsíční, ale v případě potřeby i mimořádné.
 • V roce 2018 si předseda Studentského parlamentu Milan Šmejkal dal za cíl propojit organizaci s Českou středoškolskou unií (Schools United).
 • Cílem není izolování se od ostatních žákovských organizací, ale spolupracovat jednak s Gymplátkem, ale i každou další skupinou, která chce prosadit neformální aktivity na GNJ.
 • Aktuální informace o aktivitách naleznete na nové facebookové stránce:
  >>>> https://www.facebook.com/parlamentgnj/<<<<


Divadelní klub při Gymnáziu Nový Jičín


Třetí z žákovských organizací je Divadelní klub, který již od roku 2009 připravuje pro žáky školy a veřejnost (nejen) města Nový Jičín vystoupení plné zábavy a vtipu.

 • Divadelní klub vede po celou dobu jeho existence Mgr. Petra Tomanová a v souboru se již vystřídaly tři desítky ochotníků. Náplní herců není jen zvolit si hru, kterou následně nazkoušejí, ale baví se i ostatními činnostmi, které k výslednému divadelnímu vystoupení patří.
 • Herci se musí ponořit do tajů dramaturgie, kostymérství, scénografie, zvukařiny, produkce, režie a dalších souvisejících aktivit.
 • Hlavní myšlenka celého spolku je bavit sebe i diváky, proto jsou v repertoáru výhradně komedie.
 • Divadelní klub pravidelné organizuje i Mikulášské besídky pro mateřské školy v Novojičínském okrese.


Vokální těleso Sextet+


Nejstarším seskupením žáků je vokální těleso Sextet+, které od roku 2006 prezentuje školu na řadě formálních i neformálních akcích.

 • Sextet+ se účastnil koncertů v regionu, soutěžních vystoupení, je znám svým širokým repertoárem.
 • Za jedinečné výkony získal Sextet+ také zlatá pásma (2013, 2017).
 • Podporou a odbornou pomocí Mgr. Karla Dostála prošlo už více jak 20 zpěváků.
 • Prezentace z jednotlivých vystoupení >>>> klikněte na odkaz <<<<