Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a organizací Jagello 2000 se nám podařilo uskutečnit besedu se třemi členy posádky amerického bombardéru B-52. Žáci se v naplněné učebně dozvěděli o tom, jak vypadá a co obnáší život armádního letce, jak se takový letoun řídí, jestli se tam dá vyspat aj. Zároveň měli možnost procvičit si svou angličtinu, jelikož se celá přednáška odehrála bez tlumočníka. Věříme, že pro přítomné to byla zajímavá zkušenost a organizátorům děkujeme za zprostředkování.
Zdeněk Man, zástupce ředitele