Aktuality

Home/Aktuality
3/4

Někdo šije, někdo tiskne, my zvládáme obojí a i něco navíc

Gymnázium Nový Jičín, Mendelova střední škola a nadšený 3D tiskař z řad učitelů spojili své síly a pro projekt Tiskne celé Česko tisknou na 3D tiskárnách úchyty na zdravotnické štíty. Ty pak zdarma prostřednictvím České pošty putují do sběrného místa v Olomouci, po dezinfekci k montáži a po sterilizaci a zabalení k potřebným zdravotníkům. Aktuální

13/3

Škola online … doslova

Na naší škole byla zahájena distanční forma vzdělávání, která je v souladu s usnesením vlády o nouzovém stavu a jeho dopadu na školství v ČR.  Učitelé budou elektronickou cestou prostřednictvím různých nástrojů (od e-mailů až po videokonference) zadávat a vysvětlovat nové učivo, jehož znalost budou následně ověřovat a hodnotit. Probrané učivo bude zapisováno do rozvrhu hodin ve Škole

11/3

Výuka po dobu mimořádného opatření

Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví s účinností od 11. 03. 2020 byla zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Na základě informace MŠMT jsem rozhodl, že Gymnázium v Novém Jičíně po dobu platnosti opatření Ministerstva zdravotnictví přechází na formu distančního studia. Žáci školy budou elektronickou cestou osloveni svými vyučujícími, kteří jim budou zadávat samostudium, úkoly, testy, seminární práce, studijní materiály

11/3

Jsme součástí týmu, zažili jsme to!

Téma Jak spolupracovat s druhými provází studenty  tříd 1. A a 1. B již od začátku školního roku. V září se promítlo do náplně adaptačních kurzů, v listopadu se studenti zúčastnili besedy s PhDr. Pavlem Letým (PPP Nový Jičín)  a v únoru absolvovali dvouhodinový preventivní program zaměřený na spolupráci v týmech. Zážitkově si vyzkoušeli řešení

10/3

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Toto opatření je vydáno

8/3

Studenti soutěžili ve francouzské konverzaci

Dne 27. 2. se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže z francouzského jazyka, při němž se přihlášení studenti potrénovali v porozumění mluveného slova a v komunikaci na různá témata.  Do krajského kola postupují tito tři studenti, kteří budou soutěžit ve třech různých úrovních od A2 po B2: Jana Stočková, Ivana Masníková a Lukáš Goláň. Vive le