Aktuální jídelníček a objednávky

Co bude dnes k obědu?

Jídelníček na tento a příští týden
Aktuální jídelníček a objednávky

Cena oběda

žáci ve věku 11–14 let 25 Kč (do 30. 4. 2019)
žáci ve věku 11–14 let 27 Kč (od 1. 5. 2019)
žáci ve věku 15 let a více 27 Kč (do 30. 4. 2019)
žáci ve věku 15 let a více 30 Kč (od 1. 5. 2019)

Výdejní doba oběda

výdej k okamžité spotřebě 11:30 – 14:00
výdej do jídlonosičů 11:30 – 11:40, 13:50 – 14:00

Přihlašování a odhlašování obědů

Obědy se strávníkům nepřihlašují automaticky. Pro přihlášení a odhlášení obědu je možné použít objednávkový terminál před jídelnou nebo webové rozhraní pod výše uvedeným odkazem. Oběd si můžete přihlásit nejpozději dva pracovní dny předem do 14:00. Odhlášení oběda je možné nejpozději jeden pracovní den předem do 14:00. Odhlášení obědu z důvodu nemoci je možné provést tentýž den do 7:15 e-mailem (jana.dolinska@gnj.cz) nebo telefonicky (733 595 588) u vedoucí školní jídelny. Za neodebrané nebo včas neodhlášené obědy neposkytujeme náhradu.

Pokud žák či zaměstnanec neplánovaně chybí ve škole (např. z důvodu nemoci), na dotovaný oběd má nárok pouze první den. Další dny je nutné obědy odhlásit, jinak budeme požadovat finanční náhradu.

Platba stravného

Bankovním převodem:

  • číslo účtu: 3332801/0100
  • variabilní symbol: číslo čipu
  • specifický symbol: 32430
  • zpráva pro příjemce: „stravné“ + jméno a příjmení

Hotově: u vedoucí školní jídelny každou středu během velké přestávky

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny (Goolge dokument)