Aktuální jídelníček a objednávky

Co bude dnes k obědu?

Jídelníček na tento a příští týden
Aktuální jídelníček a objednávky

Cena oběda

žáci ve věku 11–14 let 25 Kč
žáci ve věku 15 let a více 27 Kč

Výdejní doba oběda

Po–pá, 11:30–14:00 hodin.

Přihlašování a odhlašování obědů

Obědy se strávníkům nepřihlašují automaticky. Pro přihlášení a odhlášení obědu je možné použít objednávkový terminál před jídelnou nebo webové rozhraní pod výše uvedeným odkazem. Oběd si můžete přihlásit nejpozději dva pracovní dny předem do 14:00. Odhlášení oběda je možné nejpozději jeden pracovní den předem do 14:00. Odhlášení obědu z důvodu nemoci je možné provést tentýž den do 7:15 e-mailem nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny. Za neodebrané nebo včas neodhlášené obědy neposkytujeme náhradu.

Pokud žák či zaměstnanec neplánovaně chybí ve škole (např. z důvodu nemoci), na dotovaný oběd má nárok pouze první den. Ten je možné si vyzvednout do vlastních jídlonosičů od 11:00 do 11:30. Další dny je nutné obědy odhlásit, jinak budeme požadovat finanční náhradu.

Platba stravného

Bankovním převodem:

  • číslo účtu: 3332801/0100
  • variabilní symbol: číslo čipu
  • specifický symbol: 32430
  • zpráva pro příjemce: „stravné“ + jméno a příjmení

Hotově: u vedoucí školní jídelny každou středu během velké přestávky

Provozní řád

Provozní řád (PDF)